material measured by the spectrometer

Datasheets materialen

Het gebruik van chemische producten is onderworpen aan de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Op deze pagina kunt u veiligheidsinformatiebladen vinden. Gelieve zorgvuldig te lezen alvorens een chemisch product te gebruiken.

Lasermaterialen

Datasheets voor lasergraveer materialen

Materialen Safety datasheet Technical datasheet
Acrylics
Alumamark®
Durablack®
Flexilase™
Gravoglas™ 1
Gravolase™ Metallics
Gravoply™ Laser
Gravoply™ Ultra
Gravotac™ Exterior
Laser Wood
Rubbalase™

-----

-
Stickalase­™

 

Mechanische materialen

Datasheets voor graveermaterialen

Materialen Safety datasheet Technical datasheet
Colored Aluminium
Gravobrass™ exterior
Gravoglas™ 2-plex™

 

Gravometall™

 

Gravoply™ 1
Gravoply™ 2
Gravoply™ 3C
Gravotac™
Gravoxal™ -
Metallex™
Trophy Brass

 

Graveeraccessoires

Datasheets voor graveerbenodigdheden

Wat zijn technische datasheets of veiligheidsdatasheets?

De technische fiches geven informatie over de samenstelling, de technische kenmerken en de gebruiksvoorwaarden van onze producten.

Het veiligheidsinformatieblad is een document dat de informatie bevat die nodig is om ongevallen te voorkomen en de veiligheid bij het gebruik van een gevaarlijk (chemisch) preparaat of stof te garanderen. Dit document verschaft informatie aan beroepsbeoefenaars die dit soort producten in hun dagelijks werk gebruiken over de risico's die eraan verbonden zijn. Dit document, dat door de leverancier of distributeur wordt verstrekt, moet beschikbaar zijn voor alle gevaarlijke producten die worden verkocht.

De verordening inzake gevaarlijke stoffen vereist dat het veiligheidsinformatieblad aan de eindgebruiker wordt verstrekt. Gravotech gaat nog verder in zijn eis tot informatieverstrekking aan de eindgebruiker en heeft besloten zelfs voor materialen voor gravure (die niet onder de gevaarlijke stoffen vallen) veiligheidsinformatiebladen ter beschikking te stellen.

U kunt SDS vinden voor de volgende artikelen:

    Materialen voor lasergraveren: kunststoffen, acrylaten, metallics en hout
    Materialen voor mechanische gravure: kunststoffen, metallics, fenolics
    Graveerbenodigdheden: smeermiddelen, reinigingsmiddelen, kleefstoffen en kleurstoffen

De SDS vallen onder de verantwoordelijkheid van Gravotech en moeten worden vertaald door een geaccrediteerde instelling*.

* de informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt