material measured by the spectrometer

Datasheets materialen

Het gebruik van chemische producten is onderworpen aan de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Op deze pagina kunt u veiligheidsinformatiebladen vinden. Gelieve zorgvuldig te lezen alvorens een chemisch product te gebruiken.

Our engraving materials certificates

Download below the different certificates covering our engraving materials.
REACH compliance certificate logo

REACH compliance
certificate

Download
RoHS compliance certificate logo

RoHS compliance
certificate

Download
TSCA compliance certificate logo

TSCA compliance
certificate

Download
  CE marking certificate logo

  CE marking
  certificate

  Download
  conflict mineral statement certificate logo

  Conflict minerals
  compliance

  Download
  POP compliance certificate logo

  POP compliance
  certificate

  Download

   Graveeraccessoires

   Datasheets voor graveerbenodigdheden

   Producten Safety datasheet
   Aloxide
   Cermark Paste
   Cermark Spray
   Cold Wax Pencil
   Cleaning diluent (ref.19468)
   Application diluent (ref.19469)
   Gilding wax
   Gravolaque
   Gravoxide
   Metal Marker G
   Nitrolaque
   Thermark Paste
   Thermark Spray
   Thermark Tape

    

   Producten Safety datasheet
   Gravogrip™
   Gravofix
   Semi adhesive spray glue

    

   Producten Safety datasheet
   Engraving gel
   Engravolube
   Polycoupe
   Soluble oil
   Surfex
   Tarfil AT
   Vargol

    

   Producten Safety datasheet
   Gravoclean
   Laser Optics cleaner
   Odorless mineral spirit
   Universal cleaner

    

   Wat zijn technische datasheets of veiligheidsdatasheets?

   De technische fiches geven informatie over de samenstelling, de technische kenmerken en de gebruiksvoorwaarden van onze producten.

   Het veiligheidsinformatieblad is een document dat de informatie bevat die nodig is om ongevallen te voorkomen en de veiligheid bij het gebruik van een gevaarlijk (chemisch) preparaat of stof te garanderen. Dit document verschaft informatie aan beroepsbeoefenaars die dit soort producten in hun dagelijks werk gebruiken over de risico's die eraan verbonden zijn. Dit document, dat door de leverancier of distributeur wordt verstrekt, moet beschikbaar zijn voor alle gevaarlijke producten die worden verkocht.

   De verordening inzake gevaarlijke stoffen vereist dat het veiligheidsinformatieblad aan de eindgebruiker wordt verstrekt. Gravotech gaat nog verder in zijn eis tot informatieverstrekking aan de eindgebruiker en heeft besloten zelfs voor materialen voor gravure (die niet onder de gevaarlijke stoffen vallen) veiligheidsinformatiebladen ter beschikking te stellen.

   U kunt SDS vinden voor de volgende artikelen:

       Materialen voor lasergraveren: kunststoffen, acrylaten, metallics en hout
       Materialen voor mechanische gravure: kunststoffen, metallics, fenolics
       Graveerbenodigdheden: smeermiddelen, reinigingsmiddelen, kleefstoffen en kleurstoffen

   De SDS vallen onder de verantwoordelijkheid van Gravotech en moeten worden vertaald door een geaccrediteerde instelling*.

   * de informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt