GVT-MAC-P-MECA-RED

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens is een belangrijk punt van zorg waaraan elke Gravotech-entiteit (ook bekend als "Gravotech", of "wij" of "ons") speciale aandacht besteedt. Het bedrijf Gravotech Marking is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gravotech is toegewijd aan het beschermen van de rechten van individuen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (referentie EU2016/679) (de "GDPR") en met de lokaal toepasselijke regels.

Dit privacybeleid informeert u over (i) de persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen tijdens een bezoek aan onze website of tijdens onze relatie, hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en overdragen en (ii) hoe u de verwerking en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene (u).

Welke Persoonsgegevens gebruiken we?

Tijdens een bezoek aan onze Website en tijdens onze zakelijke relatie, Gravotech kan verzamelen en verwerken:

-          uw naam, e-mailadres, de naam van het bedrijf waarvoor u werkt, land van vestiging, telefoonnummer, die u ons verstrekt, bijvoorbeeld door een van onze contactformulieren in te vullen, door u te abonneren op onze nieuwsbrief, door een gebruikersaccount aan te maken of door onze producten en diensten te kopen,

-          uw curriculum vitae en alle informatie met betrekking tot uw identiteit, uw ervaringen en uw foto, die u ons kunt verstrekken tijdens het wervingsproces,

-          uw bankgegevens die u ons verstrekt tijdens uw winkelervaring en om fraude te voorkomen,

-          alle informatie die wordt gegenereerd door uw activiteit op de website (bijvoorbeeld gebruikers-ID, opmerkingen en deelname aan een chat) en

-          alle informatie die wordt gegenereerd bij het gebruik van onze website (zoals IP-adres, webbrowser, tijd en duur van uw bezoek enz.), inclusief door het gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookiebeleid .

Wat kunnen de doeleinden zijn van uw verwerking van Persoonsgegevens?

Als toestemming verplicht is om door te gaan, heeft Gravotech uw toestemming nodig voordat u uw Persoonsgegevens verzamelt en wordt u per geval geïnformeerd over het doel van dergelijke verwerking.

Uw Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals:

-          Beheer van de Website (hosting, beveiliging, optimaliseren van de inhoud, statistieken over gebruikersactiviteiten)

-          Marketing en communicatie (beheer van de database met leads en klanten, beheer van informatieverzoeken (bijvoorbeeld via het contactformulier), promotie van de activiteiten van Gravotech (inschrijving op de nieuwsbrief))

-          Beheer van de commerciële relatie (naleving van de wet, beheer van de zakelijke relatie, boekhouding, naleving van contractuele verplichtingen)

Mocht Gravotech uw Persoonsgegevens moeten verwerken voor een nieuwe verwerking, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is:

-          Uw toestemming (bijv. bij inschrijving op onze nieuwsbrief)

-          Gerechtvaardigd belang (bijv. voor facturering)

-          Contractverplichtingen of wettelijke verplichtingen (bijv. uitvoering van contractverplichtingen)

Wie ontvangt en mag uw persoonsgegevens verwerken?

Wij (Gravotech Marking en haar filialen), onze distributeurs voor communicatie en marketing en/of relatiebeheer (als gezamenlijke verantwoordelijken), onze onderaannemer voor websitehosting (Microsoft Ireland Operations Ltd.), onze onderaannemer voor databasebeheer (SQLI) en onze onderaannemer voor communicatie (SendinBlue) kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Worden uw Persoonsgegevens overgedragen naar een derde land/regio buiten de Europese Unie?

We kunnen, op een 'need-to-know'-basis, uw Persoonsgegevens binnen Gravotech Group en aan gerelateerde derde partijen (inclusief gegevensverwerker) overdragen. Deze bedrijven kunnen buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Deze overdracht is onderworpen aan passende waarborgen en via het wettelijke kader van onze overeenkomsten met gelieerde ondernemingen of met dergelijke derden.

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

We verwerken en bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit nodig is om te voldoen aan onze zakelijke relatie of wettelijke verplichtingen. Als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van onze verplichtingen, worden deze regelmatig gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bewaren van bepaald bewijs op grond van de AVG of in het kader van wettelijke verjaringstermijnen.

Tenzij u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, bewaart de personeelsafdeling die verantwoordelijk is voor het wervingsproces uw Persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal twaalf maanden na verzameling.

Veiligheid

Wij en onze gegevensverwerkers gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen:

-          om toegang te krijgen: u hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens u betreffen en of uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt (artikel 15 van de AVG),

-          op rectificatie van uw persoonlijke gegevens: u hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te wijzigen (artikel 16 van de AVG),

-          wissen: u heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen (Artikel 17 van de AVG),

-          op beperking van de verwerking indien van toepassing (Artikel 18 van de AVG),

-          op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 van de AVG),

-          bezwaar te maken indien van toepassing (Artikel 21 van de AVG) en

-          toestemming intrekken (Artikel 7 van de AVG).

Neem hiervoor contact op met Gravotech via e-mail op het volgende adres: dataprotection.fr@gravotech.com of door te schrijven naar het onderstaande adres, met een kopie van een geschikt document waaruit uw identiteit blijkt.

Gravotech-markering

466, rue des Mercières

69140 Rillieux-La-Pape

Frankrijk

Kan ik de bevoegde autoriteiten om hulp vragen?

In geval van een geschil of voor vragen, heeft u de mogelijkheid om een claim in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, zoals de CNIL in Frankrijk.